การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับประกันสินค้าตามรายละเอียดด้านล่าง

  • สเปคมูก้าดูราเทค รับประกันสินค้าเป็นเวลา 4 ปี หรือ 120,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  • สเปคหนังแท้ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  • สเปคมูก้า รับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  • สเปคโรงงาน รับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  • สเปคประหยัด สเปคโรงงานพิเศษ สเปคนาโนพียู และสเปคพีวีซี รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี หรือ 30,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

 


 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • การรับประกันจะครอบคลุมถึงสีหนังและด้าย ลอก หลุดหรืออื่นๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของการผลิตของทางโรงงานเท่านั้น
  • ห้ามใช้น้ำยา แว็กซ์ หรือ ครีมใดๆที่มีส่วนผสมของโซลเว้นท์ ทินเนอร์ หรือสารอื่นๆ ที่อาจจะทำให้หนังเสียหาย มาขัดเคลือบเบาะหนังโดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การรับประกันทันที
  • กรณีเบาะหนังเสียหายเพราะโดนสารเคมีอื่นๆ กัดทำลาย หรือถูกของแข็ง ของมีคม หรือโลหะ หรือมีการใช้งานที่ผิดประเภท บริษัทจะไม่รับผิดฃอบความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ มีบริการซ่อมแซมโดยคิดค่าบริการตามปกติ